وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 279,475
حجم معاملات : 7,583B
ارزش معاملات: 57,681B
ارزش بازار : 71,887,895B
تعداد نماد مثبت : 167
تعداد نماد منفی : 245
شاخص کل بورس

2,070,816.17
(602.78)      (0.03%)
1402/12/02   19:06
شاخص کل فرابورس

24,785.01
(13.59)      (0.05%)
1402/12/05   19:26
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 300,829
حجم معاملات : 5,334B
ارزش معاملات : 475,778B
ارزش بازار : 13,692,092B
تعداد نماد مثبت : 141
تعداد نماد منفی : 224