وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 312,603
حجم معاملات : 6,688B
ارزش معاملات: 51,839B
ارزش بازار : 72,679,341B
تعداد نماد مثبت : 221
تعداد نماد منفی : 201
شاخص کل بورس

2,069,749.24
2212.26      0.11%
1402/07/12   17:32
شاخص کل فرابورس

25,928.04
83.66      0.32%
1402/07/15   19:42
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 193,195
حجم معاملات : 5,901B
ارزش معاملات : 327,335B
ارزش بازار : 14,317,227B
تعداد نماد مثبت : 197
تعداد نماد منفی : 130