چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

درباره هفت مهر

پایگاه خبری هفت مهر

آنکس قلمش قلم انسانی است که از روی انصاف بنویسد.“امام خمینی ره”

  • یکی از ضروری ترین اقدامات در عرصه وسیع فرهنگی کشور، حضور موثر رسانه‌های انقلابی و همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

پایگاه خبری هفت مهر در حوزه‌های ”  اقتصادی، اجتماعی ” قصد دارد رسالت خود را دنبال نماید و هیچ کدام از اعضای تحریریه هفت مهر ، عضو هیچ حزب و جریانی نیستند ، در هیچ دولتی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالگرا ، کوچکترین سمتی ندارند . آنها به عنوان بخشی از مردم، فقط و فقط روزنامه نگارند.

اصل بنیادین در هفت مهر  این است که نسبت به هیچ شخصی پیش داوری نکنند  و افراد را  مورد قضاوت قرار ندهند ، بلکه حرف ها و عملکردها را بدون درنظر گرفتن حزب ، جناح و جریان مورد ارزیابی قرار دهند .

جهت ارسال نظر ، پیشنهاد و انتقاد و یا ارسال خبر می توانید از سامانه پیامک ۵۰۰۰۲۰۱۰۰۴  و یا ایمیل info@haftemehr.ir  استفاده کنید .

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : حامد جوادی
شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۷۷۲۰۸